eu

Název projektu: Investice do Vinařství Plenér

Výsledkem projektu je zvýšení výrobní a skladovací kapacity, která zároveň svými technickými parametry zvyšuje kvalitu finálního výrobku.

Název projektu: Modernizace Vinařství Plenér

Výsledkem projektu je významné zefektivnění zemědělské činnosti žadatele v rámci pěstování hroznů a navýšení obhospodařované půdy.

Název projektu: Technologie do Vinařství Plenér

Výsledkem projektu je zvýšení výrobní kapacity, zvýšení kvality a šetrnosti zpracování hroznů při výrobě vína. Projekt také umožňuje vyrábět vína s vyšší přidanou hodnotou a unikátnější chutí.

CZ | EN